Aijalan ja Metsämontun alue

Osana akkumineraaliprojektiaan ja siihen liittyvää menetelmäkehitysosiotaan GTK on tutkinut myös Aijalan ja Metsämontun vanhojen kaivosten aluetta Salon ja Raaseporin kuntien raja-alueella. Tutkimuksissa käytetttiin pääosin kaivosten olemassa olevaa, historiallista aineistoa. Kaksivuotinen tutkimusprojekti keskittyi enimmäkseen kaivoksista 60-luvulla kairattujen kivimateriaalien tutkimiseen, ja pääosa työstä tehtiin Lopella GTK:n kairasydänarkistolla.

Tarkoituksena oli geologisen tutkimuksen avulla päivittää alueen geologisia 3D-malleja sekä geologista tietämystä Aijalan ja Metsämontun esiintymistä. Tässä käytettiin avuksi nykyaikaisia käsikäyttöisiä mittalaitteita, joita ei ollut käytettävissä vielä kaivoksen toiminta-aikana. Projektista tehtiin myös juttu Perniönseudun Lehteen. Lue juttu tästä linkistä.

Tutkimusrauhan turvaamiseksi alueelle tehtiin kaivoslain mukainen varausilmoitus (ks. liitekartta). Varaus tarkoittaa käytännössä vain, että GTK:lla on etuoikeus muihin toimijoihin nähden hakea alueelle mahdollista malminetsintälupaa, mutta varaus ei oikeuta muuten muuhun kuin alustavaan alueen tarkasteluun ja kartoitukseen maastossa. Kallioperäkairaus, näytteenotto ym. toiminta olisi tapahtunut maanomistajien luvilla. Varaus raukeaa syksyllä 2021, eikä GTK tule hakemaan alueelle malminetsintälupaa.


GTK:n tutkimus- ja varausalue sijoittuu Aijalan ja Metsämontun vanhojen kaivosten ympäristöön, Salon ja Raaseporin välisen kunnanrajan molemmin puolin.