Rautalampi grafiittikohteet

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on hakenut TUKESilta kahta kaivoslain mukaista malminetsintälupaa Rautalammin Vaajasalmen ja Pukkiharjun kylien alueelta (ks. kartta alla). Käpysuo 1 -nimisen alueen pinta-ala on 190 hehtaaria ja Koivuniemi 1 -nimisen alueen 50 hehtaaria. Molemmilla alueilla malmimineraalina esiintyy grafiitti. Se esiintyy suomuisena kiillegneissi –kivilajissa, joka on syntynyt muinaisten hiilipitoisten merenpohjan savien uudelleen kiteytyessä. Kemiallisten analyysien mukaan kiven grafiittipitoisuus on parhaimmillaan yli 20 prosenttia.

GTK on tutkinut aluetta vuodesta 2016 alkaen erilaisin kallioperän magneettisia ja sähköisiä ominaisuuksia mittaavin geofysikaalisin menetelmin sekä kallioperäkairauksin, jotka on tehty maaomistajien kirjallisilla luvilla. Grafiittipotentiaalin kartoituksen lisäksi tutkimusten toisena päätavoitteena on ollut erilaisten grafiitille soveltuvien geofysikaalisten etsintämenetelmien sekä rikastusmenetelmien kehittäminen.

Tutkimusten perusteella kohteita voidaan pitää malminetsinnällisesti niin mielenkiintoisina että GTK on päättänyt hakea niille malminetsintälupaa. GTK ei tule ainakaan lähiaikoina suorittamaan kohteella maastotutkimuksia, vaan keskittyy näytteiden laboratoriossa tehtäviin laatuselvityksiin. Alueilla tehdyt tutkimukset raportoidaan vuoden 2021 aikana. Mahdollisista maastotöistä ilmoitetaan erikseen.

 
Malminetsintälupahakemukset sijoittuvat noin 10 kilometriä Rautalammin kirkonkylän pohjoispuolelle. 

 
Kairasydännäytettä Rautalammilta, kuvan keskellä erottuu lähes mustana neljän metrin vahvuinen kerros jossa grafiittia on keskimäärin yli 15 %. Kairasydämen halkaisija noin 4 cm.