Pintamon lohkon tutkimukset Pudasjärvellä

GTK:n Koillismaan tutkimuksien kohteena ovat alueen kerrosintruusioiden aiemmin tutkimattomat osat ja mahdolliset syväjatkeet. Kerrosintruusiot syntyivät mannerkuoren 2440 miljoonaa vuotta sitten syvältä maapallon vaipasta nousseen kivisulan kiteytyessä repeilevän mannerkuoren yläosiin. Alueen kerrosintruusioihin kuuluvat Kuusamossa itärajalla sijaitseva Näränkävaara ja useammasta pienemmästä lohkosta koostuva ”Koillismaan kompleksi” Pudasjärven, Taivalkosken ja Posion alueilla.

 


Pintamon lohko sijoittuu Pudasjärven ja Taivalkosken keskustojen välille.

Näränkävaaraa ja Koillismaan kompleksia yhdistävää poikkeuksellisen voimakas painovoima-anomalia, jossa painovoima on selvästi voimakkaampi kuin ympäristössä. Tällaisen anomalian aiheuttajan täytyy olla ympäröivää kallioperää selvästi painavampi kivilajiyksikkö. Kuitenkin alueen paljastumilla nähtävissä olevat kivet ovat samoja, melko keveitä, graniitin sukuisia gneissejä kuin pääosa Koillismaan kallioperästä. Niinpä anomalian aiheuttavan painavan kivilajin täytyy sijaita nykyisen maanpinnan alapuolella. Tätä painovoima-anomaliaa GTK tutkii erillisessä "Syväreikäprojektissa", josta voi lukea lisää täältä: Syväreikäprojektin kotisivu

Syväreiän lisäksi GTK tutkii Koillismaan kompleksin aiemmin käytännössä tutkimatonta Pintamon lohkoa. Pintamossa on suoritettu vuodesta 2019 alkaen geofysikaalisia mittauksia ja sinne kairattiin syksyllä 2020 yksi 1150 metriä pitkä tutkimusreikä. Mahdollisesti kairauksia tullaan jatkamaan talvella 2021-2022. Pintamon tutkimuksilla ei ole suoria malminetsinnällisiä tavoitteita, sen sijaan niillä pyritään parantamaan perustietoa alueen kallioperän synnystä ja kehittämään GTK:n geofysiikan mallinnus ja tulkintaosaamista.