Mitä on arseeni?

Arseeni (As) on alkuaine, jota esiintyy luonnostaan kallioperässä ja maaperässä sulfidimineraaleina ja pohjavedessä liuenneena. Pirkanmaan keski- ja eteläosissa sekä Kanta-Hämeen pohjoisosissa on paikoin luontaisesti suuria arseenipitoisuuksia sekä kallio- että maaperässä. Suuret arseenipitoisuudet luonnossa voivat olla seurausta myös ihmisen toiminnasta, esimerkiksi puunkäsittely- ja kasvinsuojeluaineista, kaivostoiminnasta, metallijalostamoiden päästöistä tai fossiilisten polttoaineiden palamistuotteista.

Luontaisesti suurten arseenipitoisuuksien alueella arseenia on usein eniten maaperässä lähellä kallionpintaa. Näillä alueilla arseenista ei yleensä aiheudu merkittävää terveysriskiä, ellei luonnon tasapainoa häiritä ihmisen toimilla. Suurten maansiirto- tai louhintatöiden yhteydessä onkin varmistettava, ettei arseenia pääse kulkeutumaan pohja- ja pintavesiin. Runsaasti arseenia sisältävän juomaveden pitkäaikainen käyttö voi olla terveydelle haitallista.