Arseeniprovinssit

Arseeniprovinssi on geokemiallisen kartoitustiedon perusteella kartalle rajattu alue, jossa moreenimaan luontainen arseenipitoisuus on usein suurempi kuin maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointiin liittyvässä asetuksessa annettu kynnysarvo 5 mg/kg (PIMA-asetus, VNa 214/2007). Koko maan keskiarvoa suurempia arseenipitoisuuksia maa- ja kallioperässä esiintyy vyöhykkeellä, joka ulottuu Pirkanmaan eteläosista Hämeen alueelle. Alue on nimetty Etelä-Pirkanmaan−Kanta-Hämeen arseeniprovinssiksi (kuva 3, alue 4). Muita nimettyjä arseeniprovinsseja ovat Etelä-Suomen, Ilomantsin ja Kittilän arseeniprovinssit.

Suomen arseeniprovinssit

Kuva 3. Suomen arseeniprovinssit: 1. Etelä-Suomen arseeniprovinssi, 2. Ilomantsin arseeniprovinssi, 3. Kittilän arseeniprovinssi ja 4. Etelä-Pirkanmaan–Kanta-Hämeen arseeniprovinssi.

  Takaisin