Juomavesi

Puhtaan juomaveden saamiseksi on arseenin osalta olemassa kaksi teknistä perusratkaisua: poistaa arseenia vedestä tai järjestää vaihtoehtoinen juomaveden lähde. Suomessa tavallisinta on järjestää vaihtoehtoinen juomaveden lähde. Kotitalouden juomaveden voi myös puhdistaa erillisellä laitteistolla.

Lisätietoa arseenin poistamisesta kaivovedestä.

Laitostasolla arseenia on maailmalla poistettu juomavesinormin alittaviin pitoisuuksiin yleisimmin hapettamalla ja saostamalla ja laskeuttamalla sekä pienemmässä mittakaavassa adsorboimalla johonkin suodatinmassaan, ioninvaihdolla tai käänteisosmoosiin perustuvalla kalvosuodatuksella. Erilaiset raudan yhdisteet ovat tavallisimpia sekä saostuskemikaaleina että adsorbentteina.

  Takaisin