Päästöt vesiin

Arseenin pitoisuus vesiympäristössä vaihtelee eri alueilla paikallisen kuormituksen vuoksi. Kaivostoiminta, kaatopaikat ja pilaantuneet maa-alueet ovat tyypillisiä arseenikuormituksen lähteitä vesiympäristöissä.

VAHTI-valvontatietojärjestelmän tietojen mukaan teollisuuden vuosittaiset arseenipäästöt ovat 2000-luvulla enimmillään vajaa 2 200 kg (kuva 4), joka on vain murto-osa vuoden 1990 päästöistä (noin 7 000 kg). Vuonna 2013 suurimmiksi vesistöihin päätyvien arseenipäästöjen (> 100 kiloa/vuosi) lähteiksi ilmoitettiin teollisuus seuraavilla paikkakunnilla: Kotka, Kokkola, Kittilä, Harjavalta ja Outokumpu.

Teollisuuden arseenipäästöt vesiin (kg) Suomessa vuosina 1990, 2000, 2005 ja 2013

Kuva 4. Teollisuuden arseenipäästöt vesiin (kg) Suomessa vuosina 1990, 2000, 2005 ja 2013. Lähde: VAHTI-valvontatietojärjestelmä, tiedot haettu 24.3.2014. Suluissa esitetään teollisuudenhaaran VAHTI-asiakkaiden määrä tietojärjestelmässä vuonna 2013.

  Takaisin