Purovesi ja purosedimentit

Geologian tutkimuskeskus kartoitti vuonna 1990 koko Suomen purovesien ja purosedimenttien geokemiallisen koostumuksen. Näytepaikkojen sijainti ja näytteiden analyysitulokset ovat julkisesti saatavilla mm. paikkatietoikkunan kautta.

Purovesien ja purosedimenttien alkuainepitoisuudet kuvastavat sekä valuma-alueenAlue, jolta pinta- ja pohjavedet laskevat mereen tai tiettyyn järveen tai tiettyyn uoman kohtaan (Lähde: EnDic sanakirja) maa- ja kallioperän kemiallista koostumusta että paikallisia ympäristöolosuhteita. Purosedimentit ilmentävät pidemmän aikavälin ympäristön kuormitusta kuin purovedet. Noin joka neljännestä näytepisteestä on tehty seurantaa noin viiden vuoden välein. Seurantanäytteiden keskimääräiset arseenipitoisuudet ovat samalla tasolla kuin vuoden 1990 peruskartoituksessa.

Lisätietoa: Lahermo ym. 1996. Suomen geokemian atlas, osa 3. Geologian tutkimuskeskus. 

Taulukko 3. Liukoiset arseenipitoisuudet Suomen purovesissä arseeniprovinsseittain. Määritykset tehty suodatetuista näytteistä.

Purovesi As µg/l   As
provinssi 1
As
provinssi 2
As
provinssi 3
As
provinssi 4
Provinssien ulkopuolella
Näytemäärä   350 19 17 21 744
Mediaani 0,786 0,353 0,636 0,886 0,247
Prosenttipisteet 25 % 0,546 0,276 0,208 0,715 0,150
75 % 1,130 0,448 1,14 1,09 0,39
Maksimi 6,500 4,80 6,41 3,12 4,61

Taulukko 4. Arseenipitoisuudet Suomen purosedimenteissä arseeniprovinsseittain.

Purosedimentit As mg/kg   As
provinssi 1
As
provinssi 2
As
provinssi 3
As
provinssi 4
Provinssien ulkopuolella
Näytemäärä   365 18 17 22 739
Mediaani 4,75 3,14 30,2 9,39 2,15
Prosenttipisteet 25 % 3,06 1,89 9,49 7,51 1,31
75 % 7,74 4,83 93,8 15,0 3,38
Maksimi 81,5 47,2 268 75,8 150

  Takaisin