Kallioperän luontainen arseeni

Arseenikiisu (FeAsS) on yleisin arseenimineraali Suomen kallioperässä ja malmiesiintymissä sekä niitä ympäröivissä muuttuneissa kivissä. Muita arseenimineraaleja ovat mm. löllingiitti (FeAs2), gersdorffiitti (NiAsS) ja kobolttihohde (CoAsS).

Arseenimineraaleja esiintyy eri kivilajeissa tasaisesti jakaantuneena läpi koko kiven (pirote) tai rikastuneena kivien rakopinnoilla tai hiertovyöhykkeissä. Esimerkiksi ASROCKS-hankkeen tutkimuskohteessa Pirkkalan Koivistossa arseeni on kalliossa tasaisena pirotteena gabro-kivilajissa. Eräillä tutkituilla Nokian kiviaineksen tuotantoalueilla arseenimineraaleja on granodioriitissa olevissa sulkeumissa. Arseenimineraaleja on tyypillisesti myös kapeissa juonissa (Lamminsivu, Nokia). Arseenia esiintyy kallioperän rakopinnoilla ja eri kivilajien kontaktipinnoilla, ja siksi arseenia sisältävät juonet voivat lävistää useita eri kivilajeja.

 Pitoisuudet

 Kivilajin merkitys

Arseenikiisu- ja magneettikiisupirotetta kvartsikivessä.

Valokuva 1. Arseenikiisu- ja magneettikiisupirotetta kvartsikivessä. Isokyrö, soraharju. K/971732. © Jari Väätäinen, Geologian tutkimuskeskus, 2003.