Ympäristönsuojelulain mukaiset luvat ja ilmoitukset

Tätä opasta kirjoitettaessa ympäristönsuojelulakia oltiin parhaillaan uudistamassa, ja uudistukset tulevat todennäköisesti voimaan syksyllä 2014. Meluilmoitusmenettely (YSL 60 §), jota on sovellettu tilapäiseen räjäytys-, louhinta- ja murskaustoimintaan, pysynee ennallaan.

 Meluilmoitusmenettely

 Ympäristöluvan myöntämisen edellytykset

 Toiminnanharjoittajan vastuut ja velvollisuudet

 Velvoitetarkkailu

 Pohjaveden suojelutoimet