Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelu taustaselvityksineen on tärkeä työvaihe silloin, kun pyritään ehkäisemään kivi- tai maa-aineksen arseenista mahdollisesti aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. Arseenialueiden erityispiirteet on tärkeää ottaa huomioon kaavoituksessa erityisesti talousveden hankintaa suunniteltaessa. Selvityksissä kaavoja varten sekä kaavoissa ja kaavamääräyksissä on mainintoja arseenipitoisuuksista.

 Alueelliset ja kuntakohtaiset arseeniselvitykset, esimerkkejä

 Arseeni kaavamääräyksissä, esimerkkejä