Pitoisuudet

Suomen kallioperässä on lähes poikkeuksetta arseenia alle 10 mg/kg. Vain 1−2 % kallioperästämme sisältää tätä enemmän arseenia. Keskimääräinen arseenipitoisuus vaihtelee kivilajeittain. Pääosa kallioperän poikkeavan suurista arseenipitoisuuksista on erilaisten geologisten rikastumisprosessien yhteydessä syntyneissä kivilajeissa. Malmeissa ja niiden ympärillä arseenipitoisuudet ovat monissa tapauksissa 10–1 000-kertaisia ympäröivään kallioperään verrattuna.

Geologian tutkimuskeskus on koonnut tietoa kallioperänäytteiden alkuainepitoisuuksista ns. litogeokemian tietokantaan. Suurimmat pitoisuudet on mitattu malmiesiintymistä tai niiden ympäristöstä (katso kuva Arseenipitoisuudet Suomen kallioperässä). Arseeniprovinssien ulkopuolella arseenipitoisuudet ylittävät 132 näytteessä taustapitoisuuden vertailuarvon 5 mg/kg, kun koko tietokanta-aineiston maksimipitoisuus on 729 mg/kg.

Kirjallisuutta

Pasi Eilu ja Raimo Lahtinen. 2004. Arseeni kallioperässä ja malmiutuneissa vyöhykkeissä. Teoksessa ”Arseeni Suomen luonnossa – Ympäristövaikutukset ja riskit”. GTK. Espoo 2004. ISBN 951-690-886-1.

Arseenipitoisuudet (mg/kg) Suomen kallioperässä

Kuva 1. Arseenipitoisuudet (mg/kg) Suomen kallioperässä (Litogeokemian tietokanta, GTK 2014). Arseeniprovinssit: As1. Etelä-Suomen arseeniprovinssi, As2. Ilomantsin arseeniprovinssi, As3. Kittilän arseeniprovinssi ja As4. Etelä-Pirkanmaan–Kanta-Hämeen arseeniprovinssi. Kuva Samrit Luoma.

  Takaisin