Kunnan omat määräykset

Kunnan rakennusjärjestyksessä tai ympäristönsuojelumääräyksissä on mahdollista huomioida paikallisesti korkeat, luontaiset arseenipitoisuudet mm. osoittamalla karttarajauksilla määräysten soveltamisalue. Niissä kunnissa, joissa on teetetty yksityiskohtaisempia selvityksiä arseenialueista, erillisselvitysten tuloksia on julkaistu rakennusjärjestyksen ohjeellisina karttaliitteinä.

 Rakennusjärjestys

 Ympäristönsuojelumääräykset