Kiinteät ainekset

Maa-aineksen ja muiden kiinteiden, arseenia sisältävien ainesten käsittelyistä kiinteytys ja stabilointi ovat olleet yleisin ja myös edullisin käsittelytekniikka. Stabiloidut massat saatetaan edelleen sijoittaa valvotulle alueelle, jos niiden pitkäaikaispysyvyydestä ei ole täyttä varmuutta. Suomessa arseenipitoisen aineksen stabilointiin on käytetty hyvin tuloksin sementtiä tai bitumia.

Maailmalla on testattu monia innovatiivisia käsittelymenetelmiä, joiden kustannustehokkuudesta on vasta vähän tietoa. Tällaisia ovat mm. fytoremediaatio (kunnostus kasvien avulla), elektrokineettinen käsittely sekä maan pesu ja huuhtelu erilaisilla kemikaaleilla. Ongelmajätteen arseenipitoisuuksia sisältäviä aineksia on voitu käsitellä myös metallienrikastustekniikoita tai vitrifikaatiota (jäte sulatetaan lasimaiseksi massaksi) hyödyntävin menetelmin.

  Takaisin