Yleisiä suosituksia 

Näytteenotossa on hyvä muistaa seuraavat seikat:

  • On suositeltavaa, että näytteenottajat ja näytteenotosta vastaavat henkilöt ovat saaneet koulutuksen geokemialliseen näytteenottoon ja että heillä on siitä myös kokemusta. Geokemiallisia näytteitä ottavat sertifioidut näytteenottajat.
  • Näytteenottomenetelmien tulee olla asianmukaiset, ja kaikkien näytteenotossa käytettävien tarvikkeiden ja materiaalien tulee olla tarkoitukseen sopivia, puhtaita ja sellaisia, ettei niistä irtoa tai liukene näytteisiin mitään.
  • Laadunvarmistukseen on kiinnitettävä huomiota.
  • Työturvallisuusnäkökohdat tulee ottaa huomioon.

Lisätietoa mm. laadunvarmistuksesta ja työturvallisuusnäkökohdista saa oppaasta Hyvät käytännöt pilaantuneiden maiden kenttätutkimuksissa. Lepistö ym. 2014. Ympäristöopas 2014. SYKE.

  Takaisin