Ihmistoiminnasta aiheutuvat päästöt

Luontaisesti esiintyvän arseenin lisäksi ympäristöön on voinut joutua arseeniyhdisteitä mm.

  • jätteiden käsittelystä
  • kaivostoiminnasta
  • energiantuotannosta
  • CCA (Copper-Chrome-Arsenic) -kyllästeen käytöstä tai kyllästetyn puutavaran käsittelystä
  • ampumaradoilta

Useissa hyödynnettävissä raaka-aineissa on arseenia epäpuhtautena, kuten kultaa ja kuparia sisältävissä malmeissa sekä energiantuotannossa käytettävissä kivihiilessä, öljyssä ja turpeessa.

Tiedonhakuvinkki: Tieto arseenikuormituksesta tai arseenin ympäristöpitoisuuksista löytyy usein asiasanan raskasmetallit avulla. Arseenipitoisuuksia on mitattu samassa yhteydessä raskasmetallien kanssa, koska arseenilla on raskasmetallien tapaan todettu haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia.

 Päästöt maaperään

 Päästöt vesiin

 Päästöt ilmaan