Päästöt ilmaan

Arseenia voi päästä ilmaan lähinnä fossiilisten polttoaineiden polton yhteydessä. Luontaisesti arseenia tulee ilmaan pieninä hiukkasina tulivuorten purkauksista.

Suomessa ilman kautta tuleva arseenikuormitus ja -laskeuma ympäristöön ovat pienentyneet vuosikymmenten seurannan aikana ja ne ovat nyt vähäisiä verrattuna useimpiin muihin Euroopan maihin (Kuva 5). Vuosittaiset arseenipäästöt ovat olleet 2000-luvulla 2,7–5,3 tonnia. Mm. metalliteollisuuden keskittymät erottuvat selkeästi päästöjen alueellisessa jakaumassa (Kuva 6).

Arseenin laskeumaa voidaan tutkia analysoimalla sammalten arseenipitoisuuksia. Metsäntutkimuslaitos (Metla) on toteuttanut laaja-alaisia raskasmetallikartoituksia metsäsammalista jo vuodesta 1985 lähtien. Arseenipitoisuuksia mitattiin ensimmäisen kerran vuonna 1995, jolloin keskimääräinen pitoisuus oli 0,26 mg As/kg. Arseenipitoisuudet ovat sittemmin pienentyneet vähitellen koko Suomessa niin, että viimeisimmässä vuoden 2010 mittauksessa keskimääräinen pitoisuus oli enää 0,11 mg As/kg. Vuosina 2005 ja 2010 sammalten arseenipitoisuuksissa ei ollut maan eri osien välillä enää suuria eroja.

Lisätietoja

Arseenipäästöt ilmaan (t) Suomessa vuosina 1990–2011

Kuva 5. Arseenipäästöt ilmaan (t) Suomessa vuosina 1990–2011. Lähde: Suomen ympäristökeskus 25.3.2014. Päästöarviot julkaistaan sivustolla: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Ilman_epapuhtauksien_paastot

Arseenipäästöjen alueellinen jakautuminen vuonna 2010 (kg)

Kuva 6. Arseenipäästöjen alueellinen jakautuminen vuonna 2010 (kg). Suomen ympäristökeskus. Kaukokulkeutumissopimukselle toimitetut inventaarioraportit - Informative Inventory Report, IIR_2012_part1.
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Ilman_epapuhtauksien_paastot/CLRTAPraportointi

  Takaisin