Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräyksillä voidaan antaa tarkempia määräyksiä erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjunnalle (19 §:n 2 momentin 2 kohta). Kuntaliiton oppaassa ympäristönsuojelumääräyksistä neuvotaan antamaan määräyksiä tilapäisistä tai siirrettävistä murskauslaitoksista (Ks. myös meluilmoitusmenettely). Pitää kuitenkin huomioida, että ympäristönsuojelumääräykset eivät koske ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraista toimintaa eli murskausta, jota ei pidetä tilapäisenä.

Tieto murskauksen aloittamisesta ja lopettamisesta antaa ympäristönsuojeluviranomaiselle mahdollisuuden tarkastaa lainmukaisuuden ja antaa muita kuin luvanvaraista toimintaa koskevia yksittäisiä määräyksiä. Arseenipitoisuuksiltaan poikkeavalla kallioalueella tällaiset määräykset saattavat olla tapauskohtaisesti tarpeen.

Kunnan ympäristösuojelumääräykset

  Takaisin