Ympäristökuormituksen ja riskien arviointi

Arseenista aiheutuvaa ympäristökuormitusta ja tämän seurauksena syntyviä mahdollisia haittoja eli riskejä (ihmisen terveydelle, eliöstölle ja ympäristön laadulle) on tarpeen arvioida tarkemmin vasta, jos ympäristön arseenipitoisuudet ylittävät toimenpideraja-arvot.