Humusnäytteet

Humus on eloperäistä ainesta, joka muodostuu kasvien ja muun eloperäisen aineksen maatuessa. Humukseen kertyy myös ilman mukana kulkeutuneita aineksia, minkä vuoksi sen pitoisuudet antavat tietoa päästöistä ilmaan. Humusnäytteiden arseenipitoisuuksien ja pitoisuuksien muutosten avulla voidaan siten arvioida arseenin kulkeutumista pölyn mukana kiviainesten tuotantoalueen lähiympäristöön. Tulosten tulkitsemiseen tarvitaan avuksi tietoa vallitsevista tuulen suunnista. Humusnäytteiden näytteenotto-ohjeet löytyvät ASROCKSin näytteenottojulkaisusta.

  Takaisin

Valokuvat 12 ja 13.