Tuotokset

Aluerajaus, jolla kallio- ja maaperän luontainen arseenipitoisuus on kohonnut, 30.11.2011 (pdf).

Lista alueen tutkimuskohteista sekä kartta, joka sisältää alueen 21 tutkimuskohdetta: kalliokiviaines- ja sora ja hiekka-alueita sekä rakentamiskohteita, 31.1.2012 (pdf).

21:n tutkimuskohteen näytteenottosuunnitelma, 31.3.2012 (pdf).

ASROCKS -hankkeen jatkotutkimuskohteet, 31.8.2012 (pdf).

Sidosryhmäkysely, 31.10.2012 (pdf).

Viestinnän onnistumisen arviointi 31.3.2013. (pdf).

ASROCKS hankkeen Action 1 -vaiheen 21:n esimerkkikohteen kuvaukset ja analyysitulokset, 16.1.2013 (pdf).

Näytteiden otto geokemiallisia analyysejä ja liukoisuustestejä varten kalliokiviainesten sekä soran ja hiekan tuotantoalueilla ja rakennuskohteissa luontaisesti korkeiden arseenipitoisuuksien alueella, 31.5.2013 (pdf).

Valikoitujen kiviainesten liukoisuuskokeiden tuloksia 30.9.2013 (pdf). 

Käsitteelliset mallit riskinarvioinnin kohdentamiseksi 31.10.2013 (pdf). 

Työpaja (workshop), Tampere 19.11.2013, ohjelma ja esitykset (zip) sekä yhteenveto (pdf).

Linkkejä taustapitoisuuksiin (pdf).

Kiviainesten kestävän hyödyntämisen riskinhallintamenetelmät alueella, joilla on kohonneita arseenipitoisuuksia 30.6.2014 (pdf).

Kiviainesten otto arseenialueilla – opas kiviainesten tuottajille, maarakentajille ja viranomaisille, 15.7.2014 (pdf).

Esite: Ohjeistusta kiviainesten kestävään käyttöön, 14.8.2014 (pdf).

ASROCKS-hankkeen heikkouuttomenetelmien vertailu, 28.8.2014, GTK:n arkistoraportti (pdf).

ASROCKS-hankkeen Layman’s Report 28.8.2014 (pdf).

ASROCKS-hankkeen Layman’s Report suomeksi, Kirja: Arseenia kalliossa! ja mitä siitä sitten seuraa… (pdf).

”After-Life Communication Plan”, 29.8.2014, (pdf).

Hämeenlinnan seminaari 13.5.2014, ohjelma ja esitykset, (zip).

Tampereen loppuseminaari 19.8.2014, ohjelma ja esitykset, (zip).

ASROCKS-hankkeen selvitys Pirkanmaan kallioperän arseenipitoisuuksista kalliokiviaineksen tuotantoon kaavailluilla alueilla (pdf).

 

Kallioperän heikkousvyöhykkeistä Nokian, Harjuniityn, Koiviston ja Marjamäen kohdealueilla, 27.3.2014 (pdf).