Arseenin esiintyminen ja päästöt ympäristöön

Arseeni on alkuaineArseeni kuuluu jaksollisessa järjestelmässä typpiryhmään ja puolimetalleihin. Samassa ryhmässä on myös fosfori, jonka kanssa arseenilla on samankaltaisia ominaisuuksia luonnon kierroissa., jota esiintyy luontaisesti yleensä pieninä määrinä maa- ja kallioperässä. Paikoitellen sitä saattaa esiintyä tavanomaista enemmän esimerkiksi tiettyjen malmityyppien, kuten eräiden kultamalmiesiintymien, yhteydessä.

Sekä maaperän että pohjaveden luontainen arseeni on alun perin kallioperästä lähtöisin. Arseenia vapautuu kivistä joko mineraalien rapautumisen seurauksena tai veden liuottaessa niitä.