Taustapitoisuudet

Geologian tutkimuskeskus on koonnut maaperän taustapitoisuustietoja valtakunnalliseen taustapitoisuusrekisteriin vuodesta 2008 alkaen. TAPIR-käyttöliittymän avulla voidaan laskea taustapitoisuuksia myös provinsseja pienemmille alueille. Ohjelman karttapalvelussa osoitetaan tutkittavan kohteen, esimerkiksi suunnitellun kiviaineskohteen, sijainti. Ohjelma etsii tietokannasta halutulta säteeltä (esimerkiksi 20 km) valitun maalajin (esimerkiksi hiekka tai moreeni) mitatut arseenipitoisuudet ja laskee tarkasteltavan pisteen SSTP-arvon. Säteen sisään pitää osua vähintään 30 näytettä, jotta luotettava SSTP-arvo voidaan laskea.

Lisätietoja taustapitoisuuden määrittämisestä saa Tampereen seudulla myös TAATA-GeoTIETO-palvelusta, ELY-keskuksesta ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

  Takaisin