Järvivesi

Pohjoismaiden ja Kuolan niemimaan järvivesien alkuaineiden pitoisuudet selvitettiin vuonna 1995. Suomessa näytteitä otettiin yhteensä 464 järvestä, jotka edustivat eri kokoluokkia. Kallioperä ja muut geologiset tekijät vaikuttivat arseenipitoisuuteen. Jonkin verran yhteyttä havaittiin myös orgaanisen aineksen kokonaispitoisuuksien ja arseenipitoisuuksien välillä.

Taulukko 5. Suomalaisten järvivesien arseenipitoisuuden (μg/l), mediaani, maksimi ja 99,5 %:n prosenttiosuus (Skjelkvåle et al. 2001).

Järvikartoitus 1995
Järvien lukumäärä 464
Mediaani 0,26
Maksimi 4,1
99,5 % 2,4

Brit Lisa Skjelkvåle, Tom Andersen, Eirik Fjeld, Jaakko Mannio, Anders Wilander, Kjell Johansson, Jens Peder Jensen, and Tatyana Moiseenko. 2001. Heavy Metal Surveys in Nordic Lakes; Concentrations, Geographic Patterns and Relation to Critical Limits. AMBIO: A Journal of the Human Environment 30(1):2-10. 2001. extended abstract.

Skjelvåle ym. 2001 päätulokset kartoilla

  Takaisin