Arseeni pinta- ja pohjavedessä

Vesi liuottaa arseenia maa- ja kallioperästä, ja arseeni voi siksi liikkua veden mukana. pinta-Vesi, joka virtaa tai on varastoituneena maanpinnalla ja pohjavesissäKyllästyneessä vyöhykkeessä oleva maanpinnanalainen vesipohjavesissä arseeni esiintyy joko liukoisena tai sitoutuneena vedessä oleviin hiukkasiin. Vedessä oleva liukoinen arseeni voi myös saostua ja laskeutua vähitellen vesistön pohjalle osaksi sedimenttiäVeden pohjaan laskeutuneista kiinteistä hiukkasista koostuva aines.

(Lähde: EnDic sanakirja)

 Kaivovesi

 Purovesi ja purosedimentit

 Järvivesi