Kaivovesi

Suomen kaivovesissä arseenipitoisuudet ovat yleensä pieniä (Taulukko 2. Kaivovesien arseenipitoisuuksista), mutta paikoin luontainen arseenipitoisuus voi ylittää 10 µg/l.

Taulukko 2. Kaivovesien arseenipitoisuuksia.

  Arseeni, µg/l, mediaani Arseeni, µg/l, maksimi Näytemäärä
Suomi, koko maa 1)
Porakaivot 0,16 23,6 263
Maaperän kaivot 0,14 19,7 739
Pirkanmaa 2)
Porakaivot 2,5 2230 1272
Maaperän kaivot 0,2 45 283
Pirkanmaa, Graniittivyöhyke 2)
Porakaivot 0,61 10 133
Maaperän kaivot 0,15 / 87
Pirkanmaa, Tampereen vyöhyke 2)
Porakaivot 5,5 2230 588
Maaperän kaivot 0,32 / 19
Pirkanmaa, Pirkanmaan vyöhyke 2)
Porakaivot 1,6 1560 551
Maaperän kaivot 0,22 / 177

1) Lahermo, Pertti; Tarvainen, Timo; Hatakka, Tarja; Backman, Birgitta; Juntunen, Risto; Kortelainen, Nina; Lakomaa, Tuula; Nikkarinen, Maria; Vesterbacka, Pia; Väisänen, Ulpu; Suomela, Pekka, 2002. Tuhat kaivoa − Suomen kaivovesien fysikaalis-kemiallinen laatu vuonna 1999. Summary: One thousand wells - the physical-chemical quality of Finnish well waters in 1999.

2) Backman, B., Luoma, S., Ruskeeniemi, T., Karttunen, V., Talikka, M. & Kaija, J., 2006. Natural Occurrence of Arsenic in the Pirkanmaa region in Finland. Geological Survey of Finland, Miscellaneous Publications. 82 p. 

  Takaisin